Ang Gamot i ang Bisara nga ‘Paskwa’

Makon sanda sa Filipinas kono ang pinakamalabeg nga silibrasión i paskwa sa bilog nga kalibotán. Pagseled pa lamang i –ber months mababati mo ron ang manga tao nga agabogno i ‘Merry Christmas’ sa isara mi isara. Maloa lamang ang dikorasión pagkatapos i ang Pista Minatay. Patay-sindi ang manga Christmas Light nga agapademdem kanaten i ang … More Ang Gamot i ang Bisara nga ‘Paskwa’