Ang Paragua

Untitled

Paragua, maman ang kabaelan sa tanang poro sa Probinsya i ang Palawan.

Ang Paragua ay isarang bisarang Español nga ang maliag ikon ay ‘Payong’. Moro i’ na akita ang manga Kastilang Mandadagat nga ang korti i ang poro nga dia ay midio sa payong.

Ang Dagat Bagatnang Tsina o Dagat Kasaplang Pilipinas ang sa amianan mi sa amianan-kasaplan, Dagat Sulu ang sa Bagatnan, Poro i ang Panay sa sidlangan, ig Amianang Borneo sa kasaplan.

Ang Munisipyo sa Norte ay ang El Nido ig Bataraza sa Sur.

Ang Paragua da ang ingtatawag nga Sabakan i ang Sibilisasyong Pilipino, tenged sa digi adiskobri ang manag Taong Tabon nga agistar sa manga gieb i ang Quezon.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s